fbpx Pozitív és reményt keltő kifejezések olaszul | Olasz online

Ciao!

Miről is lesz ebben a bejegyzésben szó? Az életvidámságról és a reményről. Egy olyan témára esett ez alkalommal a választásom, amelyre mindig mindenkinek szüksége van az életben. Így arra gondoltam, hogy Téged is érdekel, hogyan fejezd ki buzdító, reményt keltő gondolataidat olasz barátaidnak, ismerőseidnek.

Én az életre mindig is valahogy úgy gondoltam, mint egy nyílt játszmára, amelyben mindig maga a személy, azaz Te vagy a főszereplő.

Döntéseink nap mint nap befolyásolják jövőnket és hatással vannak rá. Még akkor is, ha néha úgy tűnik, hogy a tetteink nem fontosak vagy hogy a véleményünk nem számít, valójában ez nem így van.

A történelem során bármilyen nagy vívmány egy személy ötletéből indult ki, abból fejlesztették ki illetve valósították meg. Ezért vagyok olyan biztos abban, hogy bárki közülünk hozzá tud járulni valami pozitív változáshoz.

Nagyon szép lenne, ha mindannyiunk segítő és buzdító szavakat adna tovább minden jóakaratú embernek.

Tehát a mai üzenetem a következő: légy potizív és mindig reményekkel teli gondolatokat terjessz.

Magyarul ez nem gond, és hogy olaszul se legyen az, most megtanítok néhány olyan olasz szót és kifejezést, amelyet másoknak szoktunk mondani buzdításként. A kifejezések után találsz egy szójegyzéket is a főbb szavakról.

Íme:

Ho fiducia in te! [o fiducsá in te] – Bízom benned!
Sii positivo! [szii pozitivo] – Légy pozitív!
Sono certo che ce la farai! [szono cserto ke cse lá fáráj] – Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog Neked! / Nem kételkedem a sikeredben!
Non ho dubbi sulle tue capacità! [non o dubbi szulle tue kápácsitá] – Nem kételkedem a képességeidben!
Ti auguro di farcela! [ti áuguro di fárcselá] – Kívánom, hogy sikerüljön!
Ti auguro il meglio! [ti áuguro il meljo] – A legjobbakat kívánom!
È una splendida giornata! [e uná szplendidá dzsornátá] – Csodás nap van ma!
Non preoccuparti, andrà tutto bene! [non preokkupárti, ándrá tutto bene] – Ne aggódj, minden rendben lesz!
Il futuro sarà meraviglioso. [il futuro szárá meráviljozo] – A jövő csodálatos lesz!
La speranza è l’ultima a morire. [lá szperáncá e lultimá á morire] – A remény hal meg utoljára.
Sono sicuro che finirà bene. [szono szikuro ke finirá bene] – Biztos vagyok benne, hogy jól fog végződni.
Si risolverà tutto! [szi riszolverá tutto] – Minden meg fog oldódni!

Most pedig következzenek azok a kifejezések, gondolatok, amelyeket Ti szoktatok mondani. Mindenkinek köszönöm, aki megírta nekem saját pozitív gondolatát!
Minden elrendeződik! – Si sistemerà tutto! [szi szisztemerá t
utto]  
Csak előre nézz, és tarts ki a végsőkig! – Guarda sempre avanti e resisti fino alla fine! [guárdá szempre ávánti e reziszti fino állá fine]
Tarts ki! – Tieni duro! [tiéni duro] 
Sok erőt és kitartást kívánok Neked! – Ti auguro tanta forza e perseveranza! [ti áuguro tántá forzá e perszeveráncá] 
Fel a fejjel! / Erőt és bátorságot! – Forza e coraggio! [forcá e koráddzso] 
Szebb jövőt! – Un futuro migliore! [un futuro miljore] 
Amikor egy ajtó bezárul, valahol kinyílik egy másik! – Quando si chiude una porta, si apre un portone! [kuándo szi kjude uná portá, szi ápre un portone] Egészség legyen, a többit megvesszük! – La salute è tutto!
„Meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaink, s lesznek még szép napjaink.” – Vedrai che le cose si metteranno a posto, e avremo nuovamente dei giorni felici. [vedráj ke le koze szi metteránno á poszto e ávrémo nuovámente dej dzsorni felicsi

la fiducia [fiducsá] – bizalom
certo [cserto] – biztos
farcela [fárcselá
] – meg tud csinálni vmit, boldogulni vmivel, képesnek lenni rá
avere dubbi su [ávere dubbi szu] – kétell vmit
capacità [kápácsitá] – képesség
splendido [szplendido
] – csodás, bámulatos, pompás, nagyszerű, csillogó
il futuro [il futuro
] – jövő
meraviglioso [meráviljozo
] – csodálatos, nagyszerű, gyönyörű, bámulatos
la speranza [lá szperáncá
] – remény
morire [morire
] – meghalni
sicuro [szikuro
] – biztos
risolvere [riszolvere
] – megoldani, eloszlatni
sistemare [szisztemáre
] – rendbehoz, elintéz, elsimít
porta [portá] – ajtó
portone [portone] – nagy ajtó, főkapu, bejárati ajtó
la salute [szálute] – egészség

A fenti mondatok bármelyikével egy megfelelő helyzetben egy másik ember arcára mosolyt varázsolhatsz és érezheti kedvességedet, szeretetedet ill. azt hogy fontos vagy neki és nincs egyedül.

Ha nem láttad volna a videómat erről a témáról, akkor a képre kattintva megnézheted!

Vi voglio bene! – Szeretlek Benneteket!

Tímea