fbpx Alapvető olasz kifejezések | Olasz online

Ciao!

Összegyűjtöttem Neked jónéhány olyan alapvető kifejezést, amelyet, gyakran használunk, ezért hasznos minden olasz tanulónak és még a kezdők is könnyen elsajátítják.
A legegyszerűbbekkel kezdünk, és biztos vagyok benne, hogy jónéhány szót már ismersz is, mégis két okból is azt javaslom, hogy ismételd át őket!

1. Egy nyelvet gyakorolni mindig hasznos.
2. A már tanult dolgoknak az átismétlése még nagyobb bizonyosságot ad saját tudásodban.

Akkor készen is állunk! Nézzük az alapvető olasz kifejezéseket!

- Hogy mondják azt, hogy „igen”?
- Sì. [szi]    (Ennek a szónak a helyesírásánál figyelj az i betűre. balra dőlő őkezettel írjuk.)

- Hogy mondják azt, hogy „nem”?
- No. [no]

- Hogy mondják azt, hogy „legyen szíves / légy szíves”?
- Per favore. [per fávore]

- Hogy mondják azt, hogy „köszönöm”?
Grazie. [grácie]

- Hogy mondják azt, hogy „szívesen”?
- Prego. [prégo]

- Hogy mondják azt, hogy „elnézést”?
- Mi scusi. [mi szkuzi]

- Hogy mondják azt, hogy „sajnálom”? 
- Mi dispiace. [mi diszpjácse]

Kiváló!

- Hogyan szólítasz meg valakit, akinek nem ismered a nevét? Például, ha az utcán egy járókelőtől információt szeretnél kérni.
- Signore, ...  [szinyore] - Uram, ...
- Signora, ... [szinyorá] - Hölgyem, ... / Asszonyom, ... (A signora szót, mindig férjezett hölgynek mondjuk.)
- Signorina, ... [szinyoriná] - Kisasszony, ... / Leányzó, ... (Ezzel a megszólítási móddal pedig hajadon nőt szólítunk meg, még akkor is, ha a hölgy már nem éppen fiatal. Az olaszban, a magyartól eltérően, gyakorta használjuk.)

- Vagy pedig nagyon egyszerűen nemtől függetlenül, hogy fordulhatsz egy idegenhez?
- Scusi, … [szkuzi] - Elnézést, ...

- És, ha egy fiatalról vagy egy gyerekről van szó?
- Scusa, ... [szkuzá] - Bocs, ...

- Mit mondasz, ha valakit meg kell kérned arra, hogy várjon egy pillanatot?
Un momento. [un momento]

- Hogy mondod azt, hogy nem  tudod?
Non so. / Non lo so. [non szo / non lo szo]

- És ha nem vagy biztos abban, hogy a másik személy ért-e azt, amit mondasz?
- Mi capisci? [mi kápisi]

- Hogy mondod, azt, hogy „rendben”?
- Va bene! [vá bene]

- Hogy kérsz engedélyt valaminek a megtételére?
- Posso? [posszo]

Nézzünk még példákat!
Posso andare? [posszo ándáre] – Mehetek? / Elmehetek?
- Posso telefonare? [posszo telefonáre] – Telefonálhatok?
- Posso chiedere? [posszo kjédere] – Kérdezhetek?
- Posso toccare? [posszo tokkáre] – Megfoghatom? / Kézbe vehetem?
Posso venire? [posszo venire] – Jöhetek?

- Hogyan kérsz valamit udvariasan?
- Vorrei ... [vorrej]

Mutatok egy-két konkrét példát!
- Vorrei un gelato, per favore. [vorrej un dzseláto per fávore] – Egy fagyit szeretnék.
- Vorrei un caffè, per favore. [vorrej un káffe per fávore] – Egy kávét legyen szíves.
Vorrei un piatto di pasta, per favore. [vorrej un pjátto di pásztá per fávore] – Egy tányér tésztát szeretnék.

- Hogy mondod olaszul, hogy valami sűrgős vagy fontos?
- È urgente. [e urdzsente] – Sürgős.
- È Importante. [e importánte] – Fontos.

- És ha segítséget kell kérned, mit mondasz olaszul?
Aiuto! [ájuto] – Segítség!

- Hogy mondják azt, hogy „figyelem” vagy „vigyázat”?
- Attenzione! [áttencione]

- Szeretlek! Erre mindenki tudja a választ. Ti amo! [ti ámo] Ez is az első szavaink között szokott lenni, ha egy idegen nyelvet tanulunk. Miért lenne ez másként az olasz tanulásnál. De van egy másik kifejezés is, ami ennél a kifejezésnél egy kicsit enyhébb, kissé elmegy a kedvellek felé. Nem csak szerelmesek mondhatják egymásnak, hanem, sokkal lazábban, ezzel kinyilváníthatod pozitív érzéseidet minden olyan embernek, akit szeretsz, kedvelsz, csodálsz. 
Így hangzik: - Ti voglio bene! [ti voljo bene]
Ha fokozni szeretnéd, akkor pedig belerakjuk a tanto szót: Ti voglio tanto bene! Amit üzenetekben sokszor csak rövidítve TVTB-nek írunk.

Most olyan nagyon egyszerű kérdéseket, amelyeket gyakran használunk:
- Cosa? [kozá] – Mi? Mit?
Chi? [ki] – Ki? Kit?
Come? [kome] – Hogy?
- Quando? [kuándo] – Mikor?
Perché? [perke] – Miért?
Dove? [dove] – Hol? Hová?
Quale? [kuále] – Melyik?

Rövid olasz válaszokból pedig a következőket szoktuk gyakran használni:
- qui / qua [kui / kuá] – itt
- lì / là [li / lá] – ott
- adesso [ádesszo] – most
- mai [máj] – soha
- questo [kueszto] – ez
- quello [kuello] – az
- anche [ánke] – is
- qualcuno [kuálkuno] – valaki
- nessuno [nesszuno] – senki

Remélem, hasznos volt ez a cikk, új dolgokat tanultál, illetve rendszerezted a tudásod.
Ha nem láttad volna még a videómat, akkor a figyelmedbe ajánlom, hiszen nyelvtanulásnál elengedhetetlen a helyes beszéd / kiejtés elsajátítása. A képre kattintva máris megnézheted!

Ciao, Tímea