fbpx Az olasz iskola | Olasz online

Ciao!

Ebben a cikkben betekintést adok az olasz iskolarendszerbe és megnézzük az iskola témájához kapcsolódó fontos szavakat.

Egy jól megérdemelt nyári pihenés után szeptember Olaszországban is az újrakezdés hónapja. Viszont az olasz iskolások szerencsésebbek a magyaroknál, hiszen a suli nem azonnal szeptember elsején, hanem a hónap közepén indul. Bár ez sem igaz egyöntetűen, hiszen minden régiónak megvan a maga iskolai naptára. Jónéhány régióban valóban szeptember közepe környékén kezdődik, egy-két helyen korábban és van ahol még később is. Ugyanez igaz júniusra is, az év végével kapcsolatban. Néhány régióban az iskolacsengő június első hetének a végén szólal meg utoljára, míg máshol a leckék folytatódnak június közepéig.

Olaszországban a tankötelezettség 5/6 éves kortól a 16 életév betöltéséig tart. Beiratkozásnál a december 31-ig betöltött életévet veszik figyelembe. És esetlegesen azok a gyerekek is elkezdhetik szeptemberben az iskolát, akik április 31-ig bezárólag töltik csak be a 6. életévüket. A lehetőség fennáll, így a szülők dönthetnek arról, hogy gyermekeiket korábban küldjék az „általános iskolába”, amennyiben úgy gondolják, hogy gyermekük készen áll erre a lépésre, és képes lesz a kért elvárásoknak megfelelni.
Így valóban egy olasz iskolás jóval korábban kezdi ill. kezdheti iskolás éveit, például a mi fiunk is most 15 éves és idén már harmadikos lesz a középiskolában.

A gyerekek a kötelező iskolai éveiket egy 5 éves ciklussal kezdik, ami nem is olyan régen még a „scuola elementare” nevet viselte, de ami ma már „scuola primaria” néven fut.

Ennek az első iskolai ciklusnak a végén, a gyerekek iskolát váltanak és az ún. „scuola secondaria di primo grado” intézményben folytatják a tanulmányaikat ami nem is olyan régen hivatalosan még a „scuola media” néven volt ismert. Ez egy 3 éves periódus, aminek a végén a tanulóknak egy írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenniük. Olaszországban minden iskolában újrakezdik az osztályok számozását, így nem létezik a 6. osztály, hanem ebben az iskolában a tanulók újra elsősök lesznek és harmadikosokként fejezik be.

Ekkor a tanuló immár 14 éves és kötelezően be kell iratkoznia a következő iskolába, amelynek hossza függ az intézmény típusától, 3-5 évig terjed, és bizony itt is vannak különbségek a magyar iskolarendszerhez képest.  Mint ahogy Magyarországon Olaszországban is vannak gimnáziumok, de technikumok ill. szakképző és művészeti intézmények is.

Egy szakmai képesítés megszerzéséhez minimum 3 évre van szükség, ami azonban nem egyezik meg az érettségivel, és nem elegendő az egyetemen való továbbtanuláshoz. Az érettségi letételéhez és ahhoz, hogy valaki utána folytathassa tanulmányait az egyetemen, csupán 5 sikeresen elvégzett középiskolai évre van szüksége. Az évvégi jegyek nem számítanak.

Ennek ellenére a 16. életév betöltése után megszűnik a tankötelezettség, függetlenül attól, hogy milyen irányba indult el a tanuló az „általános iskola” után.

Az érettségit Olaszországban is egy sikeres érettségi vizsga letétele után 18 évesen kapják meg a fiatalok. A vizsga június és július hónapban zajlik. 100-ból minimum 60 pontot kell elérni, hogy sikeresnek minősüljön. A maximum eredmény a 100/100.
Az érettségi vizsga olaszul: l'esame di maturità, amely sikeres letétele után a középiskolás megkapja az ún. diploma di maturità-t, amelyet a köznyelvben egyszerűen csak „diploma”-nak hívunk. Nem összekeverendő a magyar diploma szó jelentésével, hiszen itt még nem egyetemi végzettségről van szó.

A sikeres érettségi után el lehet dönteni, hogy milyen szakon folytassuk a tanulmányokat, amennyiben valaki tovább szeretne tanulni.

Néhány egyetemi karra, mint például az orvostudományon felvételi keretszám van, és a bejutás egy nehéz és komplex teszt eredményén múlik. Más karokon pedig nincs ilyen korlátozás. A középiskolai eredmények nem számítanak a továbbtanulásnál, és csupán néhány helyen veszik figyelembe az érettségi vizsga eredményeit, és ezeken a helyeken sem nyom nagyon a latban. Így mondhatjuk, hogy az olasz középiskolásoknak nyugodtabb, stresszmentesebb középiskolai évek jutnak. :-)

Miután nagyvonalakban bemutattam az olasz iskolarendszert, most következzenek az iskola témájába tartozó fontos szavak:
Kezdjük mindjárt magával az iskola szóval, ami olaszul: la scuola [lá szkuolá]

Az olasz iskolák a következők:
Scuola dell’infanzia [szku
olá dellinfánciá] – óvoda
Scuola primaria [szku
olá primáriá] – az általános iskola alsó tagozata, ami öt éves, és egy önálló iskola.
Ez után következik a scuola secondaria di primo grado [szku
olá szekondáriá di primo grádo], ami a magyar felső tagozatnak felel meg, de 3 éves és ez is külön iskolát képez.
Majd átlépünk a scuola secondaria di secondo grado [szku
olá szekondáriá di szekondo grádo] nevű intézménybe, ami a magyar középiskolának felel meg.
És végül az università [univerzitá] az egyetem.

Annak ellenére, hogy ezek az imént említett elnévezések immár több mint tíz éve a hivatalos elnevezések, mégis a köznyelvben még mindig a korábbi és egyszerűbb elnevezéseket lehet leginkább hallani. Így az óvodára használjuk a „scuola materna”, az ún. alsó tagozatra a „scuola elementare”, az ún. felső tagozatra a „scuola media” és a középiskolára pedig a „scuola superiore” kifejezéseket.

Zárójelben azért megjegyezném még, hogy természetesen az óvoda előtt létezik bölcsöde is 3 hónapos kortól 3 éves korig. A bölcsöde olasz megfelelője a: l'asilo nido [lázilo nido].

Minden iskolában van tanár és diák.
Olaszul a tanár: l’insegnate [linszenyánte], legyen az nő vagy férfi,
a diák pedig l’alunno [lálunno]vagy lo studente [lo sztudente]. De ha lány, akkor változik a szavak alakja, és l’alunna [lálunná] vagy la studentessa [sztudentesszá
] lesz.

Az iskolában találunk termeket, padokat és táblákat.
A terem olaszul: l’aula [láulá], a pad: il banco [bánko] és a tábla: la lavagna [láványá
].

A tantermekben órák folynak, melyeket olaszul a la lezione [lá lecione]szóval fejezünk ki.

A tanulók hátitáskával mennek az iskolába, ahová a könyveket füzeteket, diáknaptárat, és tollal, ceruzával, radírral és vonalzóval teli tolltartót tesznek.
A hátitáska olaszul: lo zaino [lo dzáino]
a könyv – il libro [il libro]
a füzet – il quaderno [il kuáderno]
a diáknaptár – il diario [il diário]
a toll – la penna [lá penná]
a ceruza – la matita [mátitá]
a radír – la gomma [lá gommá]
a vonalzó – il righello [rigello]
a tolltartó – l'astuccio [lásztuccso].

Jól van! Ma is tanultunk olyan szavakat, amelyeket minden tanulónak ismernie kellene.

Ha még nem láttad volna a videómat, akkor a bal oldali kis képre kattintva azonnal megnézheted. Segítségedre lesz a helyes kiejtés gyakorlásában, elsajátításában.

A presto (hamarosan találkozunk),
Tímea