fbpx Hogyan mutatkozzunk be olaszul? | Olasz online

Ciao!
Bemutatkozni valakinek azt jelenti, hogy elmondjuk magunkról a legfontosabb információkat és gyakran arra is szolgál, hogy jó benyomást keltsünk.
Nézzük meg együtt, miként mutatkozunk be olaszul!

A bemutatkozás módja a körülményektől függően változik. Ha egy állásinterjú keretén belül mutatkozol be, akkor a megfelelő öltözet mellett nagy figyelmet fordítasz az udvarias nyelvezetre; ha viszont egy bulin vagy, a helyzet drasztikusan változhat.

Nézzünk együtt néhány példát.
Az utcán találkozol egy barátoddal (Giorgióval), aki egy másik személlyel, Antonióval van. Üdvözlöd Giorgiót, ő is üdvözöl téged, majd bemutatja neked Antoniót.

Timea: Ciao Giorgio! [csáo dzsordzso] – Szia György!
Giorgio: Ciao Timea! Che bello vederti! Come stai? [csáo timéá! Ke bello vederti! Kome sztáj] – Szia Tímea! Milyen jó látni téged! Hogy vagy?
Timea: Benissimo, grazie! E tu? [benisszimo, grácie. E tu?] – Nagyon jól, köszönöm! És te?
Giorgio: Molto bene, grazie! Ti presento un mio caro amico! [molto bene, grácie. Ti prezento un mio káro ámiko] – Nagyon jól, köszönöm! Bemutatom egy jó barátomat.
Antonio: Piacere, Antonio! [pjácsere, ántonio]
Timea: Sono Timea, piacere mio! [szono timéá, pjácsere mio]

(Ha szeretnéd elmélyíteni a tudásod, akkor blogomon nézd meg a Hogyan köszönnek (el) az olaszok: kifejezésmódok és érdekességek és Hogy vagy? kérdés olaszul bejegyzéseimet.)

Most nézzünk egy példát! Konditerembe kezdesz járni, és bemutatkozol az első napodon az edzőnek:

Antonio: Ciao! Io sono Antonio, il tuo istruttore. [csáo. Ijo szono ántonio, il tuo isztruttore] – Szia! Antonio vagyok, az oktatód!
Timea: Ciao Antonio, io sono Timea. È il mio primo giorno di palestra. [csáo ántonio, ijo szono timéá. E il mio primo dzsorno di pálesztrá] – Szia Antonio, Tímea vagyok. Ez az első napom a konditeremben.
Antonio: Piacere Timea! Iniziamo subito. [pjácsere timéá. Iniciámo szubito] – Örvendek, Tímea! Azonnal kezdünk.

Most pedig nézzünk egy olyan helyzetet, amelyben egy új olasztanfolyamot kezdesz és bemutatkozol a csoportnak.

Timea: Ciao! Mi chiamo Timea, ho x anni, sono ungherese e vivo a Milano. [csáo. Mi kjámo timéá, o x ánni, szono ungereze e vivo á miláno] – Szia! Tímeának hívnak, x éves, magyar vagyok és Milánóban élek.

Vagy:

Antonio: Ciao! Il mio nome è Antonio, ho x anni, sono calabrese e vivo a Milano. [csáo. Il mio nome e ántonio, o x ánni, szono cálábreze e vivo á miláno] – Szia! Antoniónak hívnak, x éves, kálábriai vagyok és Milánóban élek.

Következzék egy olyan eset, amikor is a bemutatkozás során több információt adsz meg magadról.

Timea: Buongiorno! Sono Timea Rutsch. Ho 18 anni e sono una studentessa. Sono ungherese, ma vivo in Italia da 2 anni. [buondzsorno. Szono timéá rutsch, o dicsotto ánni e szono uná sztudentesszá, szono ungereze má vivo in itáliá dá due ánni] – Jó napot! Rutsch Tímea vagyok. 18 éves, diák. Magyar vagyok, de Olaszországban élek 2 éve.

Ismételjük át az eddig tanultakat illetve nézzük meg azt is, hogy milyen kérdéseket tehetnek fel nekünk a bemutatkozás során:

Amikor egy ismeretlen embernek mutatkozol be, a következőket mondhatod:
Piacere. [pjácsere] – Örvendek.
Piacere di conoscerti. [pjácsere di konoserti] – Örülök, hogy megismerhetlek.

A másik személy így válaszolhat:
Piacere. [pjácsere] – Örvendek.
Piacere mio. [pjácsere mijo] – Én is örvendek. / Részemről az öröm.
Il piacere è tutto mio. [il pjácsere e tutto mijo] – Enyém a megtiszteltetés. / Részemről a szerencse.

A következő kifejezéseket használod, ha meg szeretnéd tudni, hogy a másikat hogy hívják:
Come ti chiami? [kome ti kjámi] – Hogy hívnak? (tegező forma)
Come si chiama? [kome szi kjámá] – Hogy hívják? (magázó forma)

Válaszként pedig ezt mondod:  
Sono … [szono] – … vagyok.
Mi chiamo …  [mi kjámo] – …-nak/nek hívnak.
Il mio nome è … [il mijo nome e] - Nevem … .

Példa:
Sono Timea. – Tímea vagyok.
Mi chiamo Timea. – Tímeának hívnak.
Il mio nome è Timea. – A nevem Tímea.

Ha meg akarod kérdezni valakitől, hogy hány éves, a következő kifejezésekből választhatsz:
Quanti anni hai? [kuánti ánni áj] – Hány éves vagy? (tegező forma)
Qual è la tua età? [kl e lá tuá etá] – Milyen idős vagy? (tegező forma)
Quanti anni ha? [kuánti ánni á] – Hány éves? (magázó forma)
Qual è la sua età? [kl e lá szuá etá] – Milyen idős? (magázó forma)

Válaszod így fog hangzani:  
Ho (numero) anni. – (szám) éves vagyok.

Példa:
Ho 18 anni. [o dicsotto ánni] – 18 éves vagyok.

A blogomon találsz egy bejegyzést, amit a számoknak szenteltem A számok olaszul címmel, ha szeretnéd átismételni őket vagy megtanulni első körben. 

Hogyan kérdezük meg olaszul, hogy hova valósi vagy?
Di dove sei? [di dove szej]

Válaszod így hangzik:
Sono (nazionalità). – (nemzetiség) vagyok.

Példa: Sono ungherese. [szono ungereze] – Magyar vagyok.

Figyelem!
Nem mondjuk azt, hogy sono di Ungheria. Ez egy olyan hiba, amit sokan elkövetnek. Az állampolgárság kifejezésére a helyes kifejezés a: sono + nemzetiséget kifejező melléknév.
Példa: sono ungherese – magyar vagyok, sono italiano – olasz vagyok, sono tedesco [szono tedeszko] – német vagyok stb.

Vagy:
Sono di (nome città). – (város/település neve) -i vagyok.

Példa: sono di Milano [szono di miláno] – milánói vagyok, sono di Venezia [szono di venéciá] – velencei vagyok, sono di Budapest [szono di budápeszt] – budapesti vagyok.

Hogyan tudakoljuk meg valakitől azt, hogy mi a foglalkozása? A következő kifejezéssel:
Che lavoro fai? [ke lávoro fáj]  (tegező) – Mi a foglalkozásod?
Che lavoro fa? [ke lávoro fá]  (magázó) – Mi a foglalkozása?

Többféleképpen is válaszolhatsz:
Faccio…  (l’insegnante) [fáccso linszenyánte] – Tanárként dolgozom.
Sono… (un medico) [szono un mediko] – Orvos vagyok.
Mi occupo di… (marketing) [mi okkupo di márketing] – Marketinggel foglalkozom.

A Foglalkozások olaszul cikkemben sok-sok szakma nevét megmutatom. Nézd meg, hogy mondják olaszul a tiédet.

Ha azt szeretnéd megtudni, hogy hol lakik valaki, akkor a következőt kérdezed:
Dove vivi? [dove vivi] – Hol élsz?

A következőképpen fog válaszod szólni:
Vivo a … (nome città). – (város neve)-ban/ben élek.
Vivo in … (nome nazione). – (országnév)-ban/-ben élek.

Például:
Vivo a Budapest. [vivo a budápeszt] – Budapesten élek.
Vivo in Ungheria. [vivo in ungeriá] – Magyarországon lakom.

Ha azt szeretnéd megtudni, hogy valaki honnan jön (származik), akkor ezt a kérdést teszed fel:
Da dove vieni? [dá dove viéni] – Honnan jöttél? Honnan származol?

Válasz:
Vengo da … (città o nazione) [vengo dá] - … (város vagy ország)-ból jövök.

Például:
Vengo da Venezia. [vengo dá veneciá] – Velencéből jövök.
Vengo da Milano. [vengo dá miláno] – Milánóból jövök.
Vengo dall’Ungheria. [vengo dállungeriá] – Magyarországról jövök.
(Figyelj arra, hogy az országnevek előtt használni kell a határozott névelőt is. Tehát nem mondjuk azt, hogy „vengo da Ungheria”, hanem „vengo dall’Ungheria”, nem „vengo da Romania”, hanem „vengo dalla Romania” és nem „vengo da Italia”, hanem „vengo dall’Italia”.)

Ha arra vagy kiváncsi, hogy a másik házas vagy sem, ezt a kérdést teszed fel:
Sei sposato? [szej szpozáto] (ha férfinek intézed a kérdést) – Nős vagy?
Sei sposata? [[szej szpozátá] (ha nőnek teszed fel a kérdést) – Férjnél vagy?

Válaszod ez lesz:
Sì. – Igen.
No. – Nem.
No, ma sono impegnato/a. [no, má szono impenyáto/á] – Nem, de foglalt vagyok.
No, ma sono fidanzato/a. [no, má szono fidáncáto/á] – Nem, de van barátom/-nőm. Nem, de vőlegény  / mennyasszony vagyok.
No, sono single (celibe, nubile). [no, szono szingl] – Nem, egyedülálló vagyok.
celibe [cselibe] – nőtlen
nubile [nubile] – hajadon
No, ma convivo (col mio compagno) / (con la mia compagna). [no, má konvivo kol mio kompányo/á] – Nem, de együtt élek a párommal.

Például:
Sei sposato? No, ma convivo da un anno con la mia compagna. [szej szpozáto? No, má konvivo dá un ánno kon lá miá kompányá] – Nős vagy? Nem, de 1 éve együtt élek párommal.
Sei sposata? Sì, da 5 anni. [szej szpozátá? Szi, dá csinkue ánni]

Meg szeretnéd tudni, hogy valakinek vannak-e gyerekei? Erre a kérdésre lesz szükséged:
Hai figli? [áj filji] – Vannak gyerekeid?

Válaszod pedig így hangozhat:
No. – Nem.
Sì, un maschio. [szi, un mászkjo] – Igen, egy fiam.
Sì, una femmina. [szi, uná femminá] – Igen, egy lányom.
Sì, ne ho…  (numero). [szi, ne o …] – Igen, van … (szám).

Például:
Hai figli? Sì, ne ho 3. [áj filji? Szi, ne o tre] – Vannak gyerekeid? Igen, 3.
Hai figli? No. [áj filji? no] – Vannak gyerekeid? Nincsenek.
Hai figli? Non ancora. [áj filji? Non ánkorá] – Vannak gyerekei? Még nincsenek.
Hai figli? Sì, 2, una femmina e un maschio. [áj filji? Szi, due, uná femminá e un mászkjo] – Vannak gyerekeid? Igen, egy lányom és egy fiam.

Remélem, hogy tetszett ez a bejegyzésem arról, hogy hogyan mutatkozzunk be olaszul. Ha nem láttad volna még, akkor nézd meg a videómat is, amit a témában készítettem.

A presto, Tímea és Antonio