fbpx Kontinensek, országok és nemzetiségek olaszul | Olasz online

Ciao!
Hogy mondod a kontinenseket olaszul? És lakosait hogy hívod?
Ismered az országok olasz neveit?
Hogyan fejezed ki nemzetiséged?
Ebben a cikkben ezekre a kérdésekre kapsz választ ill. egyébb érdekes és értékes adatra teszel szert.

Kezdjük mindjárt a kontinensek neveivel.
Szokásomhoz híven szögletes zárójelben megadom az olasz szavak kiejtését is, hogy helyesen tanuld meg őket.
Európa olaszul Europa [európá]. A szó ugyanaz, csak az olasz helyesírásra és kiejtésre kell figyelned. Egy európai lakost az europeo [européo] szóval tudod megnevezni.

Ázsia olaszul Asia [áziá], és lakosa: asiatico [áziátiko].
Afrika olaszul Africa [áriká], és lakosát az africano [áfrikáno] szó írja le.
Dél-Amerika olaszul
America del Sud [ámériká del szud] vagy Sud America [szudámériká] (vagy Sudamerica vagy America meridionale [ámériká meridionále]) és lakosát a sudamericano [szudámerikáno] névvel illetjük.
Észak-Amerika olaszul America del Nord [ámériká del nord] vagy Nord America [nord ámériká].
Még akkor is, ha az americano  [ámerikáno] szó Dél- vagy Észak-Amerika lakosait jelenti, a köznyelvben ez alatt a szó alatt az Usa lakosait értjük.
Tehát, ha azt mondom, hogy: „Ci sono tanti turisti americani a Roma.” [csi szono tánti turiszti ámerikáni á rómá], akkor ezzel olyan turistákra gondolok, akik az Amerikai Egyesült Államokból jöttek. Magyarul a mondat így hangzik: Sok amerikai turista van Rómában.

Ez után a rövid kitérő után folytassuk a kontinensek neveivel:
Az Óceánia olaszul Oceania 
 [ocseániá], és lakosait az oceaniano [ocseániáno] szó írja le.
(A hétköznapi nyelvben ennek ellenére nemigen lehet az Oceania kifejezést hallani, kedvesebb számunkra inkább a származási ország pontos megnevezése, így Australia [áusztráliá], Nuova Zelanda
 [nuová dzélándá] vagy Nuova Guinea [nuová guineá]).
Végül nem marad más hátra, mint az Antarktisz, ami olaszul Antartide 
[ántártide]. Elmondanám azt is, hogy miként hívják lakosait, de úgy tudom, hogy nem léteznek a zord időjárás miatt. Így erre nem létezik olasz szó sem. :-)

Akkor emlékszel a kontinensek olasz neveire?
Europa [europá]
Asia [áziá]
Africa [áfriká]
America del Nord [ámériká del nord]
America del Sud [ámériká del szud]
Oceania [ocseániá]
Antartide [ántártide]

Rendben, akkor most térjünk rá az országokra. 
Mindjárt azzal a két országgal kezdem, amely a legkedvesebb számomra. Ezek: Magyarország és Olaszország!

Magyarország olaszul Ungheria [ungeriá], és egy magyar ember megnevezésére az ungherese [ungereze] vagy a magiaro [mádzsáro] szót használjuk. Igen, jól gondolod, hogy ez utóbbi a „magyar” szóból ered, ez a szó lett olaszosítva. De hozzáteszem, hogy a magiaro szó ritkán használt.

Olaszország olaszul Italia [itáliá], és lakosát az italiano [itáliáno] szó adja meg.

Mutatok két példát arra, hogy miként fejezed ki egy bemutatkozásnál a nemzetiséged, illetve azt, hogy hol laksz.
Ciao, sono Tímea, sono ungherese e vivo in Italia. [csáo, szono timéá, szono ungereze e vivo in itáliá]
Ciao, sono Antonio, sono italiano e vivo in Italia.
 [csáo, szono ántonio, szono itáliáno e vivo in itáliá]
Ha Magyarországon laknék, akkor úgy fejeztem volna be a mondatot, hogy: „...vivo in Ungheria.”
 [vivo in ungeriá]

Az ungherese szó esetében nem kell ügyelni a melléknév egyeztetésére, fiúk és lányok is az ungherese alakot használják, mivel -e végű a szó.
Viszont ha olasz lány lennél, akkor már gondolnod kellene az egyeztetésre, és azt mondanád: Ciao, sono Anna e sono italiana.

Természetesen az ungherese és italiano szavakat melléknevek lévén használhatod tárgyakra, fogalmakra is.
Pl.: prodotto ungherese – prodotto italiano [prodotto]. Tehát: magyar termék – olasz termék.

Sőt mi több, ha a hímnemű alakot névelővel együtt használod, akkor magát a nyelvet is kifejezheted vele.
Egy olasz ezt mondhatná a magyar nyelvről:
L’ungherese è difficile.
 [lungereze e difficsile] – A magyar nyelv nehéz.
Egy magyar pedig az olaszról ilyen véleménnyel lehet:
L’italiano è bello.
 [litáliáno e bello] – Az olasz nyelv szép.

Az imént említett formula a nyelven kívül jelentheti magát az embert is.
Így: l’ungherese – magyar ember (nő, férfi)
Az -e végű melléknevek esetében mind hím- mind nőnemben ugyanazt az alakot használjuk, és nem kell az egyeztetésre figyelni.
Az -o végűeknél viszont már külön alakot haználunk a nőnemre, tehát egyeztetünk a nemmel. Így lesz:
l’italiano – olasz ember (férfi) 
l'italiana – olasz nő


Jól van, akkor folytassuk a többi országgal.

Anglia olaszul Inghilterra, lakosa inglese, és az angol nyelv: l'inglese.
Ausztria olaszul Austria, és lakosa austriaco. Mivel Ausztriában németül beszélnek, ezért ebben az esetben a nyelv megnevezésére az il tedesco szót használjuk. Így minden olyan ország esetében, ahol nincs saját nyelv, nem használhatjuk a lakosra használt elnevezést.
Belgium olaszul Belgio, és lakosa belga. Ne ijedj meg, ezt a nőnemű alakot használjuk mind hímnem mind nőnem egyes számban. Többes számban azonban már van két alak, de itt is ügyelni kell: belgi [beldzsi] és belghe [belge].
Bulgária olaszul Bulgaria, és lakosa bulgaro. A bolgár nyelv pedig: il bulgaro.
Ciprus olaszul Cipro, és lakosa cipriota.
Horvátország olaszul Croazia, lakosa croato 
és a horvát nyelv: il croato.
Dánia olaszul Danimarca, lakosa danese és a dánnyelv: il danese.
Észtország olaszul Estonia, és lakosa estone.
Finnország olaszul Finlandia, lakosa finlandese 
és a finn nyelv: il finlandese.
Franciaország olaszul Francia, lakosa francese és a francia nyelv: il francese.
Németország olaszul Germania, lakosa tedesco és a német nyelv: il tedesco.
Görögország olaszul Grecia, lakosa greco és a görög nyelv: il greco.
Írország olaszul Irlanda, és lakosa irlandese.
Lettország olaszul Lettonia, és lakosa lettone.
Litvánia olaszul Lituania, és lakosa lituano.
Luxemburg olaszul Lussemburgo, és lakosa lussemburghese.
Málta olaszul Malta, és lakosa maltese.
Hollandia olaszul Paesi Bassi, és lakosa nederlandese.
A Paesi Bassi helytelenül Olanda (Hollandia) néven is ismert, és használjuk az olandese szót az ország lakosaira. Azért írtam, hogy „helytenelül”, mert valójában Hollandia csak egy része a Holland királyságnak, ami olaszul a Paesi Bassi nevet viseli.
Lengyelország olaszul Polonia, lakosa polacco 
és a lengyel nyelv: il polacco.
Portugália olaszul Portogallo, lakosa portoghese és a portugál nyelv: il portogallo.
Csehország olaszul Repubblica Ceca, lakosa ceco és a cseh nyelv: il ceco.
Érdekességképpen a ceco szónak van egy másik jelentése is, ami a: vak.
Románia olaszul Romania, és lakosa romeno vagy rumeno. (Ez a szó nem összekeverendő a rómaival, aminek olasz megnevezése: romano.)
Szlovákia olaszul Slovacchia, lakosa slovacco 
és a szlovák nyelv: lo slovacco.
Szlovénia olaszul Slovenia, lakosa sloveno és a szlovén nyelv: lo sloveno.
Spanyolország olaszul Spagna, lakosa spagnolo és a spanyol nyelv: lo spagnolo.
Svédország olaszul Svezia, lakosa svedese és a svéd nyelv: lo svedese.
Svájc olaszul Svizzera és lakosa: svizzero.

A következő országokat a könnyebb áttekintés céljából táblázatba foglalom.

Norvégia – Norvegia [norvédzsá]
Albánia – Albania [álbán
iá]
Ukrajna – Ucraina [ukrájná]
Törökország – Turchia [turkiá]
Argentina – Argentina [árdzsentiná]
Brazília – Brasile [brázile]
Chile – Cile [csile]
Kolumbia – Colombia [kolombiá]
Peru – Perù [peru]
Mekszikó – Messico [messziko]
Egyesült Államok – Stati Uniti [sztáti uniti]
Kanada – Canada [kánádá]
Marokkó – Marocco [márokko]
Egyiptom – Egitto [edzsitto]
Tunézia – Tunisia [tuniziá]
Líbia – Libia [libiá]
Dél-Afrika – Sud Africa [szudáfriká]
Szaúd-Arábia – Arabia Saudita [árábiá száuditá]
Szíria – Siria [sziriá]
Irán – Iran [irán]
Irak – Iraq [irák]
Oroszország – Russia [russziá]
Kína – Cina [csiná]
India – India [indiá]
Nepál – Nepal [nepál]
Japán – Giappone [dzsáppone]
Ausztrália – Australia [áusztráliá]

norvég – norvegese [norvedzse_ze]
albán – albanese [álbánéze]
ukrán – ucraino [ukráino]
török – turco [turko]
argentin – argentino [árdzsentino]
brazíl – brasiliano [bráziliáno]
chilei – cileno [csiléno]
kolumbiai – colombiano [kolombiáno]
perui – peruviano [peruviáno]
mekszikói – messicano [messzikáno]
amerikai – americano [ámerikáno]
kanadai – canadese [kánádéze]
marokkói – marocchino [márokkino]
egyiptomi – egiziano [edzsiciáno]
tuniszi – tunisino [tunizino]
libiai – libico [libiko]
dál-afrikai – sudafricano [szudáfrikáno]
szaúdi – saudita [száuditá]
sziriai – siriano [sziriáno]
iráni – iraniano [irániáno]
iraki – iracheno [irákéno]
orosz – russo [russzo]
kínai – cinese [csinéze]
indiai – indiano [indiáno]
nepáli – nepalese [nepáléze]
japán – giapponese [dzsápponéze]
ausztráliai – australiano [áusztráliáno]

Remélem, hasznosnak találtad ezt a cikket! És ha meg szeretnéd tekinteni a videómat, akkor kattints a bal oldali ikonra!

A presto, Tímea