Elemi olasz mondatok

Rendelkezésedre bocsátok olyan mondatokat, amelyekkel bővítheted tudásod, amennyiben olyan A2-es szinten vagy már olaszból. Ne felejtsd, hogy nagyon fontos a fokozatosság. Ha nyelvtanilag nehezen tudsz megérteni egy kifejezést, akkor az a mondat még nem a Te szintednek megfelelő. Tanulj olyan mondatokat, amelyek valóban segítenek tudásod fejlesztésében.

Come si dice ”…” in italiano? [kome szi dicse … in itáliáno] – Hogy mondják a …-t olaszul?

Qual è il tuo numero di telefono? [kuál e il tuo numero di telefono] – Mi a telefonszámod?

Il mio numero di telefono è … [il mio numero di telefono e …] – A telefonszámom …

Chiamami! [kjámámi] – Hívj fel!

Ti chiamo domani. [ti kjámo dománi] – Holnap hívlak.

Penso di sì. / Penso di no. [penszo si szi / penszo di no] – Úgy gondolom. / Azt hiszem, nem.

Spero di sì. / Spero di no. [szpero di szi / szpero di no] – Remélem. / Remélem, nem.

Sei libero/a? [szej libero/á] – Szabad vagy?

Sei occupato/a? [szej okkupáto/á] – Elfoglalat vagy? / Dolgod van?

Sì, sono occupato/a. / No, non sono occupato/a. [szi szono okkupáto/á / non non szono okkupáto/á] – Igen, dolgom van. / Nem, szabad vagyok.

Non hai soldi? [non áj szoldi] – Nincs pénzed?

Vuoi mangiare? [vuoj mándzsáre] – Akarsz enni?

(Non) ho sonno. [non o szonno] – Nem vagyok álmos / Álmos vagyok.

(Non) sono stanco. [non szono sztánko] – Nem vagyok fáradt. / Fáradt vagyok.

Hai ragione. [áj rádzsone] – Igazad van.

Hai torto. [áj torto] – Nincs igazad. / Tévedsz.

Mi manchi (tanto). [mi mánki tánto] – (Nagyon) hiányzol nekem.

Anche tu. [ánke tu] – Te is.

Cosa stai facendo? [kozá sztáj fácsendo] – Mit csinálsz?

Niente (di particolare). [niente di pártikoláre] – Semmi (különöset).

A che cosa pensi? [á ke kozá penszi] – Mire gondolsz?

Cosa stai studiando? [kozá sztáj sztudiándo] – Mit tanulsz?

Studio lingue. [sztudio lingue] – Nyelveket tanulok.

Cosa vuoi fare? [kozá vuoi fáre] – Mit akarsz csinálni?

Voglio andare al mare. [voljo ándáre ál máre] – A tengerpartra akarok menni.

Dove stai andando? [dove sztáj ándándo] – Hova mész?

Vengo anch’io. [vengo ánkijo] – Én is jövök.

Perché fai così? [perke fáj kozi] – Miért viselkedsz így?

Sto scherzando! [szto szkerzándo] – Viccelek!

Posso aiutarti? [posszo ájutárti] – Segíthetek?

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!