Egyszerű olasz kifejezések az „avere” igével

Minden nyelvnek megvannak a maga sajátosságai. Ami az anyanyelvűeknek egyértelmű és könnyű, az egy idegen nyelvet tanuló embernek igenis nehézséget okozhat, ha a saját anyanyelvében egy bizonyos kifejezés másként áll össze, más kifejezési módot használ.

Az olaszban igen sok esetben ilyen nehézségekbe ütközünk az avere igével. Hogy segítsem olasz tanulásod összegyűjtöttem olyan egyszerű kifejezéseket, amelyeket érdemes már egy A1-es szinten is érteni, tudni és nem összekeverni.

Lássuk, melyek is ezek:

Kezdjük azonnal az évek kifejezésével. Azt, hogy valaki hány éves, az avere igével fejezzük ki. Tehát az olasz birtokolja az éveit. 🙂

Ho 22 anni. [o ventidue ánni] – 22 éves vagyok.

Azt, hogy éhes, szomjas, álmos szintén az avere igével fogalmazza meg az olasz.
Ho fame. [o fáme] – Éhes vagyok. (la fame – éhség)
Hai sete? [áj szete] – Szomjas vagy? (la sete – szomjúság)
Maria ha sonno. [máriá á szonno] – Mária álmos. (il sonno – álmosság)

Ha melege van, ha fázik az avere igét használja.
Ho caldo. [á káldo] – Melegem van. (il caldo – a meleg)
Non hai freddo? [non áj freddo] – Nem fázol? (il freddo – a hideg)

Ha valamilyen baja, betegsége van ismételten az avere igével foglalja szavakba:
Ho il raffreddore. [o il ráffreddore] – Meg vagyok fázva. (il raffreddore – megfázás)
Ho la tosse. [o lá tossze] – Köhögök. (la tosse – köhögés)
Ho la febbre. [o lá febbre] – Lázas vagyok. (la febbre – láz)
Figyelj arra, hogy ezeknél a betegségeknél kitesszük a főnév határozott névelőjét is.)

Ho mal di testa. [o mál di tesztá] – Fejfájásom van. (il mal di testa – fejfájás)

Illetve a következő nagyon gyakori kifejezésekben is:
Non ho tempo. [non o tempo] – Nincs időm (erre). (il tempo – idő)
Ha paura. [á páurá] – Fél. (la paura – félelem)
Hai ragione. [áj rádzsone] – Igazad van. (la ragione – ész, értelem)
Hai torto. [áj torto] – Tévedsz. (il torto – hiba, tévedés)
Ho fretta. [o frettá] – Sietek. (la fretta – sietség)
Ho fortuna. [o fortuná] – Szerencsés vagyok. (la fortuna – szerencse)
Ha successo. [á szuccsesszo] – Sikeres. (il successo – siker)
Ha coraggio. [á koráddzso] – Bátor. (il coraggio – bátorság)
Non hai pazienza. [non áj páciencá] – Nem vagy türelmes. (la pazienza – türelem)

Hogy a legegyszerűbb ezeket a kifejezéseket elsajátítani?
Tanuld meg az adott főneveket! Utána már pofonegyszerű lesz. Ha jól megfigyeled akkor az említett mondatok szerkezete mindig így néz ki:

(Alany) + avere ragozott alakja + dolgot kifejező főnév
(Io) + ho + fortuna.

Tagadni pedig így tagadunk:
(Alany) + non + avere ragozott alakja + dolgot kifejező főnév
(Maria) + non + ha + paura.

Most pedig megmutatok egy fokkal nehezebb kifejezéseket. Természetesen továbbra is az avere igével.
Vannak olyan kifejezések, amelyekben elöljárószóval kötünk öszze mondatrészeket. Ilyen például az avere voglia di és az avere bisogno di kifejezések. Ezekhez vagy egy főnevet vagy egy igét (főnévi igenév alakban) kötünk hozzá.
Mutatok mindegyikre példát.

Ho voglia di una pizza. [o voljá di uná piccá] – Szeretnék egy pizzát. (Egy pizzára van kedvem.)
Ho voglia di uscire. [o voljá di ussire] – Ki akarok menni.
Maria ha bisogno di una penna. [máriá á bizonnyo di uná penná] – Máriának szüksége van egy tollra.
La signora ha bisogno di sedersi. Sta male. [lá szinyorá á bizonnyo di szederszi. sztá mále] – A hölgynek le kell ülnie. Rosszul van.

Még hosszasan lehetne ezt a listát folytatni, de kezdésként úgy gondolom ez már egy nagyon jó kiindulópontot ad. Ha meg szeretnéd hallgatni a mondatokat, akkor nem kell mást tenned, mint a kis videóikonra kattintani, és máris gyakorolhatsz hallás után is!

Jó tanulást kívánunk és találkozzunk a következő bejegyzés alkalmával!

Tímea és Antonio

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!