Egyszerű olasz kifejezések a „fare” igével

A fare ige nagy előszeretettel használt ige. Rengeteg kifejezés létezik vele az olasz nyelvben. Olyanok, amelyek a magyar fülnek idegennek hangzanak. De, szerintem, igazából csak addig, míg meg nem tanulja az ember, míg meg nem érti, hogy miként használja ezeket az olasz. Most ebben kívánok Neked segítséget nyújtani. Valójában nagyon egyszerű lesz.

Nézzük a leggyakoribb kifejezéseket! Minden olasz kifejezéshez, mutatok egy példamondatot is, hogy lásd, miként használjuk mondatban.

fare (la) colazione [fáre (lá) kolácione] – reggelizni
Facciamo colazione insieme? [fáccsámo kolácione insziéme] – Reggelizünk együtt?

Itt zárójelben megjegyzem, hogy ez a kifejezésmód (tehát a fare + étkezés) csak a reggeli és uzsonna esetében él, az ebéd illetve a vacsora esetében nem. Ha ezekkel a szavakkal használjuk a fare igét, akkor a szókapcsolat jelentése változik, és azzal már azt fejezzük ki, hogy edédet vagy vacsorát készítünk, szervezünk, kínálunk.
Ebédelni olaszul: pranzare [prándzáre] a pranzo [prándzo] - ébéd szóból
vacsorázni pedig: cenare [csenáre] a cena [cséná] - vacsora szóból.
Továbbá fordítva sem működik. A colazione szóból képzett colazionare ige ilyen formában kerülendő, még ha néha lehet is vele találkozni a neten. A nyelvészek egyelőre még nem bólintottak rá erre a nyelvi evolúciós kísérletre.

fare il bagno [fáre il bánnyo] – fürödni, megfürödni
Vado a fare il bagno. [vádo á fáre il bánnyo] – Megyek fürödni.

fare la doccia [fáre lá doccsá] – zuhanyozni
Antonio fa la doccia adesso. [ántonio fá lá doccsá ádesszo] – Antonio zuhanyzik most.

fare la spesa [fáre lá szpézá] – vásárolni, bevásárolni
Vado subito a fare la spesa. [vádo szubito á fáre lá szpézá] – Rögtön megyek bevásárolni.

fare una foto [fáre uná foto] – fényképezni
Voglio fare una foto al duomo. [voljo fáre uná foto ál duomo] – Le akarom fényképezni a dómot.

fare un viaggio [fáre un viáddzso] – utazni
A luglio voglio fare un viaggio in Italia. [á luljo voljo fáre un viáddzso in Itáliá] – Júliusban Olaszországba akarok utazni.

fare un giro [fáre un dzsiro] – járni egyet, tenni egy kört
Voglio fare un giro. Vieni con me? [voljo fáre un dzsiro. viéni kon me] – Tennék egy kört. Jössz velem?

fare un favore [fáre un fávore] – egy szívességet tenni
Mi puoi fare un favore? [mi puoj fáre un fávore] – Tennél nekem egy szívességet?

fare una chiamata [fáre uná kjámátá] – felhívni
Scusa, devo fare una chiamata. [szkuzá dévo fáre uná kjámátá] – Bocs, telefonálnom kell.

fare una domanda [fáre uná domándá] – kérdezni
Professore, posso fare una domanda? [professzore posszo fáre uná domándá] – Tanár úr, kérdezhetek?

fare una pausa [fáre uná páuzá] – szünetet tartani
Adesso facciamo una pausa. [ádesszo fáccsámo uná páuzá] – Most tartunk egy szünetet.

fare bella figura [fáre bellá figurá] – jó benyomást kelteni, jól szerepelni
Non sbagliare, devi fare bella figura! [non zbáljáre dévi fáre bellá figurá] – Ne hibázz, jó benyomást kell keltened!

fare brutta figura [fáre bruttá figurá] – felsülni, lejáratni magát
Ho fatto brutta figura davanti alla mia fidanzata. [o fátto bruttá figurá dávánti állá miá fidáncátá] – Felsültem a barátnőm előtt.

fare il letto [fáre il letto] – megágyazni
Devi fare il letto ogni mattina. [dévi fáre il letto onnyi máttiná] – Meg kell ágyaznod minden nap.

fare una passeggiata [fáre uná pásszeddzsátá] – sétálni
Vado a fare una passeggiata con Angela. [vádo á fáre uná pásszeddzsátá kon ángelá] – Megyek Angelával sétálni.

fare tardi [fáre tárdi] – elkésni, későn érkezni
Stasera faccio tardi. Torno a mezzanotte. [sztászérá fáccso tárdi. torno á medzánotte] – Ma este későn érkezem. Éjfélkor jövök haza.

fare presto [fáre preszto] – időben, gyorsan megérkezni, csinálni vmit stb.
Fai presto, devo andare via! [fáj preszto dévo ándáre viá] – Siess, mennem kell!

fare un pisolino [fáre un pizolino] – szunyókálni
Sono stanco, vado a fare un pisolino. [szono sztánko vádo á fáre un pizolino] – Fáradt vagyok, megyek szunyókálni egy kicsit.

fare due/quattro chiacchiere [fáre due/kuáttro kjákkjere] – cseverészni
Le amiche fanno due chiacchiere. [le ámike fánno due kjákkjere] – A barátnők cseverésznek.

fare una festa [fáre uná fesztá] – bulit/ünnepet szervezni
Per il mio compleanno faccio una festa. [per il mijo kompleánno fáccso uná fesztá] – Csinálok egy bulit a születésnapomra.

fare la maestra [fáre lá máesztrá] – tanítónéniként dolgozni (vagy bármilyen foglalkozás neve)
Da grande voglio fare la maestra. [dá gránde voljo fáre lá máesztrá] – Ha felnövök, tanár szeretnék lenni.

fare schifo [fáre szkifo] – undorítani (nem túl szép kifejezés)
Questa verdura fa schifo. [kuesztá verdurá fáre szkifo] – Ez a zöldség undorító.

fare un errore [fáre un errore] – hibázni
Scrivi senza fare un errore! [szkrivi szencá fáre un errore] – Hiba nélkül írj!

Ezt a listát még hosszan, nagyon hosszan lehetne folytatni. De a lényeg, hogy tudd, hogy vannak ezek a kifejezések, és sokszor, ha ismersz egy főnevet, akkor a fare ige segítségével már tudsz belőle igét is fabrikálni.
Szuper megoldás, nem?

Találkozzunk a következő bejegyzés alkalmával! Ciao!
Tímea és Antonio

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!